O tekutej fólii RACER DIP®

O produkte

Popis produktu:
RACER DIP® Ultra hustá konzistencia™ bol vyvíjaný hlavne pre automobilový priemysel, kde nachádza aj najväčšie využitie. Je použiteľný ako v interieri tak aj v exterieri. V exteriéri sa najčastejšie používa na celoprevlek automobilu, alebo na zmenu farby elektrónov.

V interiéri nachádza využitie hlavne pri oprave povrchu interierových líšt a panelov, ktorých povrchy sú opotrebované, poškriabané a inak poškodené.

Ultra hustá konzistencia™ zabezpečí maximálnu výdatnosť aj pri menšom množstve tekutej fólie RACER DIP®.
S tekutou fóliou RACER DIP® je možné vytvárať krásne hladké a odolné povrchy.

RACER DIP® je vhodný aj pri renovácii starších automobilov a ochrane laku nových automobilov.

Fyzikálno chemické vlastnosti RACER DIP®:

Obsah pigmentu: 25%
Pružnosť (ASTM D – 638): 3700PSI
Predĺženie (ASTM D -638): 400%
Odolnosť voči rezu (ASTM D – 1044): Excelentná
Odolnosť voči abrázii (ASTM D – 3170): Dobrá
Skladovateľnosť: 2 roky pri izbovej teplote
Chemická odolnosť: kyseliny, alkalicke látky
Test tvrdomerom (ASTM D – 2240): A70
Test odolnosti voči soliam (ASTM B – 117): 1000 hodín
Odolnosť voči poveternostným vplyvom (ASTM G – 53): 4-5 stupeň
Tepelná odolnosť: od -35°C do 95°C (-30°F do 200°F)
Rozpätie viskozity: 80~90 KU (pri izbovej teplote)
Priepustnosť (ASTM E – 96): ~ 0,7533 kg s / m2
Krytie: 2,212 m2/1000ml
Izolačné vlastnosti (ASTM D – 149): 1500 V/0.0254mm